GodManFörvaltare - Förening i Samverkan för kommunerna i samverkan Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge

Styrelsens mailadress: info@gmfnybro.se

Ordförande: Marianne Smedberg, Nybro

Sekreterare: Monica Hugoson, Nybro

Kassör: Pernilla Keyser, Nybro

Vice ordförande: Stig Ove Andersson, Emmaboda

Ledamot: Christofer Ivansson, Nybro

Ledamot: Jennie Nilsson, Uppvidinge

Ledamot: Lena Dahlström, Torsås

Styrelsesuppleant: Anita Hagel, Nybro

Styrelsesuppleant: Lena Peribert, Torsås

Styrelsesuppleant: Bengt-Olof Nilsson, Emmaboda

Styrelsesuppleant: Christina Lundahl, Uppvidinge

Revisor: Mats Arvidsson, Nybro, sammankallande

Revisor: Peder Johansson, Nybro

Revisorssuppleant: Sölve Hjalmarsson, Emmaboda

Valberedning: Birgitta W Lindqvist, Nybro, sammankallande 

Valberedning: Evy Annér, Nybro

Valberedning: Vakant